Servis

Elektropneumatik servis je osnovan 1987 god. kao servis HILTI i FLEX mašina. Danas je ovlašćeni servis za popravku MAKITA i FLEX alata u garantnom i vangarantnom roku, kao i alata iz programa HILTI i BOSCH , što čini oko 80% svih alata koji prođu kroz servis. Osigurane su zalihe rezevnog i potrošnog materijala sa preko 25.000 pozicija, što omogućava brz i relativno jeftin servis.

Modele ostalih proizvođača kao što su DEWALT, METABO, HITACHI i druge, takođe servisiramo ali sa nešto dužim rokovima, zbog skupljih i teže dostupnih delova.

Pored navedenih usluga servisiranja, vrlo rado dajemo savete za izbor najboljeg alata za potrebe određenih vrsta poslova kao i preporuku za njihovo održavanje.

Sa pojedinim firmama sarađujemo i do 25 godina i kada su u pitanju pouzdani poslovni partneri, rok plaćanja usluga može biti i do 60 dana.

Što se tiče naših obaveza prema dobavljačima, sve ih izvršavamo u predviđenim rokovima, a tekući računi nikada nisu bili u blokadi.

Sarađujemo sa svim većim servisima u Srbiji.

Majstori imaju preko dvadeset godina iskustva u servisiranju električnih alata, što su njihove glavne reference da je vaš alat u pouzdanim rukama.

Postupak kod servisiranja je sledeći:

Nakon prijema alata isti se uz pismeni nalog prosleđuje serviserima, koji u roku od 48 sati pregledaju mašinu i konstatuju kvar.

Ako je kvar mali isti se otklanja bez konsultacije sa vlasnikom.

U ostalim slučajevima, ako se radi o ozbiljnijem kvaru, konsultuje se vlasnik alata i tek nakon njegovog odobrenja alat se popravlja, nakon čega se zajedno sa zamenjenim delovima vraća vlasniku.

Napominjemo da se defektaža, ukoliko vlasnik ne pristane na popravku ne naplaćuje!

Brendovi kao što su HILTI, BOSCH, MAKITA imaju preko 1000 modela alata, te je nemoguće imati sve delove na lageru. Za modele alata starije od 10 godina vrlo je teško i nabaviti rezervne delove.

I pored toga za mašine za beton HILTI, MAKITA i BOSCHimamo na lageru preko 25.000 pozicija, što je uz

stručne majstore, osnovni kvalitet ovog servisa

Što se tiče prioriteta kod popravke, uvek dajemo prednost velikim mašinama kao i mašinama u garantnom roku!

Na ugrađene delove dajemo garanciju 

Kod mašina za beton uvek radimo kompletan servis jer je to jedino garancija za nesmetan rad od 150 do 200 sati.